För mer professionella bedömningar i arbetslivet

Optimerade tester för urval och utveckling
– enkelt och vetenskapligt.
Kom igång gratis
Några av våra nöjda kunder
Unika fördelar

Evidensbaserad testning, skräddarsydd för dig

Assessment Engine är utvecklad för praktiker som arbetar med och i organisationer som fattar beslut utifrån arbetsrelaterade personbedömningar.

Våra standardiserade verktyg ger på ett effektivt sätt tillförlitliga och träffsäkra bedömningar av individuella egenskaper så som personlighet, kognitiv förmåga, motivation och intresseområden.

Ladda ner exempelrapporter

Datarapport
Personlighetsrapport

Ökad träffsäkerhet

Våra unika evidensbaserade algoritmer väger ihop testresultaten till en helhetsbedömning som ger den information som just din organisation behöver för att kunna fatta goda beslut. Denna standardiserade tolkningsmodell säkerställer transparens och rättvisa samt motverkar diskriminering och ojämlik behandling.
Boka demo

Personlig expertsupport

På Assessment Engine tar vi inte ut några fasta avgifter så som certifierings- eller licensavgifter. Vi vill också bidra till att höja kunskapsnivån och medvetenheten om kvalitet i personbedömningsprocesser och tillämpar därför heller inte några avgifter för support eller annan information. Om du behöver hjälp eller vill diskutera din organisations specifika behov så finns vi som skapat Assessment Engine alltid tillgängliga för dig.
Boka demo

Den senaste forskningen

Bedömningsverktygen i Assessment Engine är baserade på de senaste forskningsrönen och revideras i takt med att ny forskning blir tillgänglig. Utvecklingsarbetet görs i enlighet med internationella riktlinjer och professionella principer för den här typen av metodutveckling, och dokumenteras i tekniska manualer som finns tillgängliga på begäran.
Boka demo

Kom igång direkt

Vårt system är enkelt och våra processer är standardiserade och kvalitetssäkrade så att våra användare lätt hittar rätt. Vi guidar dig till optimerade beslutsunderlag med bara några klick - ingen utbildning krävs för att komma igång.
Boka demo

"Vi jobbar endast med de bästa verktygen på marknaden. Assessment Engines evidensbaserade processer och testmetoder utgör en central del av det beslutsunderlag som vi förser våra klienter med."
Peter Tolstoy
Managing Director
MPS Sverige

"Vi uppskattar Assessment Engines tester mycket, de vidgar vår förståelse för människor och arbetsprestation och spetsar och effektiviserar vår rekrytering."
Christoffer Thomeé
VD
Sportrehab
"För mig som praktiker är det ovärderligt med det förtroende jag känner för att Assessment Engine följer och anpassar sig till den senaste forskningen inom vårt fält. Jag uppskattar även den personliga uppmärksamhet som jag får från teamet på AE. De är alltid snabba att svara på mina frågor och ger mig värdefulla råd om hur jag kan dra nytta av plattformen på bästa sätt."
Tora Hansson
Leg Psykolog & organisationspsykolog
Destomera Utveckling AB
"Organisationer och chefer behöver ha koll på sina ledares förmågor, kapacitet och potential. Assessment Engines metoder och verktyg ger konkreta beslutsunderlag för ledarutveckling, bemanning och optimering av organisationen. Pröva själva om ni önskar ökad effektivitet i arbetet med organisationens chefsutveckling."
Mattias Magnell
Ledarutveckling
Skanska Sverige AB
"Som seniorkonsult är det avgörande i mitt arbete att testerna jag använder mig av bygger på gedigen vetenskaplig grund. Assessment Engines tester bottnar i vedertagen forskning, bedömningarna är träffsäkra, snabba, mycket enkla att använda och ger mig lätt-överskådlig, tydlig och korrekt information om kandidaternas kognitiva förmåga och personlighetsdrag."
Lena Gatenborg
MSc Psychology, Seniorkonsult Executive Search
WES
"Jag använder Assessment Engine för att jag upplever att de hela tiden prioriterar att vara evidensbaserade snarare än att ta ut svängarna i sin marknadsföring för att sälja fler tester. De uppdaterar ständigt sina tester i linje med ny forskning och har därtill tester och rapporter som är enkla att använda och utläsa. Därutöver har de en både snabb och personlig kundservice om man skulle ha frågor."
Jonathan Söderling
Head of Operations
Wrknest
"Med Assessment Engine effektiviserar jag mina personbedömningar och kan fatta mer informerade rekommendationer till mina kunder. Plattformen är användarvänlig, kostnadseffektiv och levererar resultat snabbt. Dessutom är teamet proffsiga och hjälpsamma om jag har frågor om processerna i Assessment Engine."
Hanna Söderfjäll
HRbyHanna

Sömlöst integrerad med Teamtailor

Få full tillgång till Assessment Engines tester, algoritmer och rapporter via Teamtailor. Flytta fram dina kandidater automatiskt baserat på den sammanvägda poängen. Allt konfigureras smidigt i Teamtailors gränssnitt.
Boka demo
Om oss

Teamet bakom Assessment Engine

Vi som byggt Assessment Engine är alla experter med mer än två decenniers erfarenhet vardera inom våra respektive områden.

Anders Sjöberg är fil.dr och docent i psykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Anders är specialiserad på personlighet, intelligens, urval, psykometri samt metod och design.

Sofia Sjöberg är fil.dr i psykologi. Sofia är specialiserad på mätning av personlighet och intelligens, hur man bygger upp urvalsprocesser och tillämpar ett personalekonomiskt perspektiv på personbedömningar i arbetslivet.

Daniel Sindahl är AWS certified cloud infrastructure architect och en av de första professionella Java-utvecklarna i Sverige. Daniel är expert på molnarkitektur och fullstack-utveckling.

Faik Siddiqi är civilingenjör i datateknik och senior IT-arkitekt. Faik har haft tekniska ledarroller på flera olika produktbolag där han byggt både skalbara system och effektiva utvecklingsteam.
Kontakta oss