Begåvning
1 minut

Får nästan alla kandidater resultat som är över genomsnittet?

Att det levereras ”lite för bra” testresultat på begåvningstest som används i arbetslivet är faktiskt ganska vanligt.

Om kunden som ett led i införsäljningen erbjuds att testa sig själv är höga resultat på begåvningstester kanske till och med en självklar försäljningsstrategi: att leverera höga testresultat till en presumtiv kund ökar förstås det positiva intrycket och tvärtom.

Ett tips till dig som vill öka sannolikheten att fatta ett bra beslut när det gäller val och inköp av till exempel tester är därmed att inte testa dig själv, ta del av resultatet och sedan fatta beslut i frågan om inköp eller ej.

Höga resultat på begåvningstester skapar överlag en bättre stämning mellan leverantören och kunden, och mellan kunden och kandidaten. En win-win kan tyckas, och det finns flera sätt att åstadkomma höga resultat. Ett sätt är att man administrerar lätta uppgifter så att testsituationen inte upplevs som så jobbig eller svår, vilket sannolikt ger kandidaterna en bekvämare och/eller behagligare upplevelse. Ett annat sätt är att applicera för ”snälla” normer och, oavsett strategi, är det betydligt bekvämare att som administratör ge återkoppling på höga resultat jämfört med låga.

Så, hur ser fördelningen av testresultaten på begåvningstestet ni använder ut? Är det nästan uteslutande så att era kandidater får testresultat som är höga eller åtminstone över genomsnittet, och är det rimligt?

Stay up to date with all of my latest insights and receive an email when I release them!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.