Personlighet
1 minut

Vad vet vi om vår personlighet?

En kort summering av vad forskningen säger.
 • Stora delar av vår personlighet finns med som ett arv redan från födseln.
 • Den del av vår personlighet som formas av vår omgivning påverkas mest av våra vänner, inte av våra föräldrar.
 • Personlighet går att mäta och är förhållandevis stabil över tid.
 • Vår mätbara personlighet kan delas in i fem huvuddrag: Målmedvetenhet, Sympatiskhet, Känslomässig instabilitet, Öppenhet, Extraversion.
 • Alla har mer eller mindre av varje personlighetsdrag, det vill säga, befinner sig någonstans på en skala.
 • I princip alla personlighetsdrag kan beskrivas i positiva och negativa termer.
 • I princip alla personlighetsdrag har för- och nackdelar beroende på situation och tillfälle.
 • Vissa personlighetsdrag kan också till exempel vara mer "populära" i samhället över tid.
 • Men, vår personlighet består inte av en hög av enskilda personlighetsdrag utan av en sammantagen disposition till vilken alla personlighetsdrag bidrar och samverkar i unika kombinationer.
 • När man bedömer personlighet är det av central betydelse att ta hänsyn till denna sammantagna disposition och tillåta personlighetsdrag att kompensera för varandra. Det finns många unika personligheter som till exempel kan bidra med samma prestationsnivå.
 • Vi tenderar att söka oss till miljöer, relationer, utbildningar och jobb där vår personlighet blir uppskattad och kommer till nytta, där vi trivs och kan prestera.
 • Vår personlighet fungerar som en utgångspunkt för tankar, känslor, preferenser och beteenden. En så kallad central tendens som faller sig naturligt, som är föredragen och där man känner sig bekväm.
 • Det går att agera stick i stäv med sin personlighet men det kräver medveten ansträngning och tar energi.

Stay up to date with all of my latest insights and receive an email when I release them!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.